ملفات فايف ام

SERVER VRP 0 متاح

SERVER VRP
Arabic , English
Present VPS Free for the first month
:Gift specifications



Plan Free first month

 • vCPU: Intel Core i7-7700
 • Memory: RAM (4) GB
 • Storage: Disk (50) GB
 • Net Speed: (100) MB
 • Bandwith: Unlimited
 • Anti-DDos: ✓ Yes
 • IPv4 adress: One (1) IP
 • OS: Windows 2008,2012
SERVER ESX 0 متاح

SERVER ESX
Arabic , English
Present VPS Free for the first month
:Gift specifications



Plan Free first month

 • vCPU: Intel Core i7-7700
 • Memory: RAM (8) GB
 • Storage: Disk (100) GB
 • Net Speed: (250) MB
 • Bandwith: Unlimited
 • Anti-DDos: ✓ Yes
 • IPv4 adress: One (1) IP
 • OS: Windows 2012,2016
SERVER COSTUME FREM WORK 0 متاح

SERVER COSTUME FREM WORK
Arabic , English
Present VPS Free for the first month
:Gift specifications



Plan Free first month

 • vCPU: Intel Core i7-7700
 • Memory: RAM (4) GB
 • Storage: Disk (50) GB
 • Net Speed: (100) MB
 • Bandwith: Unlimited
 • Anti-DDos: ✓ Yes
 • IPv4 adress: One (1) IP
 • OS: Windows 2008,2012